ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА, МЕХАНИКА, СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

 
ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА, МЕХАНИКА, СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

 
Рейтинг: 3.00
(2567)
НАЧАЛО
ЗА лектора
Литература
Видео
ОФОРМЯНЕ И ЗАЩИТА НА КУРСОВИТЕ ЗАДАЧИ
ИЗПИТ
АВТОРСКИ УЧЕБНИЦИ
Таблици по съпротивление на материалите
Използване на черната дъска
Лаборатория CAD/CAM/CAE/NC
Курсове по ПРОГРАМИРАНЕ НА МАШИНИ С ЦПУ
HSM- Високоскоростна обработка върху металорежещи машини
За контактиАВТОРСКИ УЧЕБНИЦИ
Вземи в gLOG
Съпротивление на материалите
05.05.09 22:24
Учебникът е предназначен за студентите от специалността ПТЕ. Подходящ е за самостоятелна подготовка за теоретичната част от изпита. Особено ценно помагало е при решаване на курсовите задачи по СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. За студентите от КЕЕ учебникът се разпространява от доц. д-р инж. Пламен Угринов. Цена 15 лв.

Вземи в gLOG
Теоретична механика
22.01.11 21:54
Учебникът е предназначен за студентите от специалностите ПТЕ и ЕЕПР. Съдържанието му съответства на актуалния конспект по дисциплината "Техническа механика" за ПТЕ. Той е най-подходящото пособие за изучаване на разделите СТАТИКА и КИНЕМАТИКА по "Механика" в специалността ЕЕПР. Подходящ е за самостоятелна подготовка за теоретичната част от изпита. За студентите от КЕЕ учебникът се разпространява от доц. д-р инж. Пламен Угринов. Цена 17 лв.


0.1153