ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА, МЕХАНИКА, СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

 
ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА, МЕХАНИКА, СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

 
Рейтинг: 3.00
(2567)
НАЧАЛО
ЗА лектора
Литература
Видео
ОФОРМЯНЕ И ЗАЩИТА НА КУРСОВИТЕ ЗАДАЧИ
ИЗПИТ
АВТОРСКИ УЧЕБНИЦИ
Таблици по съпротивление на материалите
Използване на черната дъска
Лаборатория CAD/CAM/CAE/NC
Курсове по ПРОГРАМИРАНЕ НА МАШИНИ С ЦПУ
HSM- Високоскоростна обработка върху металорежещи машини
За контактиОФОРМЯНЕ И ЗАЩИТА НА КУРСОВИТЕ ЗАДАЧИ / Оформяне на курсовите задачи

Оформяне на курсовите задачи
05.05.09 21:33

Автор:доц. д-р инж. Пламен Угринов
Курсовите задачи се оформят чисто и без поправки ръкописно. Получените страници се подреждат както следва: 1. Титулен лист (заглавна страница), оформен в съответствие с приложения по-долу образец. В зависимост от дисциплината се пише "Съпротивление на материалите", "Техническа механика" или "Механика". Студентът се подписва върху титулния лист, с което удостоверява, че е разработил курсовата работа самостоятелно. 2. Заданието за курсова задача №1 и нейното решение, следва заданието и решението на курсова задача №2 и т.н. Курсовата работа се представя подвързана в папка без да се използват джобове.
(образец на титулен лист, формат А4)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА- СОФИЯ
Катедра "Енергетика и машиностроене"

КУРСОВИ ЗАДАЧИ
по
ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА


на студента...................................................................................

специалност ПТЕ, факултетен №.......................................................Разработил:.........................                  Ръководител:.......................

(подпис на студента)                       (доц. д-р инж. Пл.Угринов)


2013
 
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0847