ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА, МЕХАНИКА, СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

 
ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА, МЕХАНИКА, СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

 
Рейтинг: 3.00
(2567)
НАЧАЛО
ЗА лектора
Литература
Видео
ОФОРМЯНЕ И ЗАЩИТА НА КУРСОВИТЕ ЗАДАЧИ
ИЗПИТ
АВТОРСКИ УЧЕБНИЦИ
Таблици по съпротивление на материалите
Използване на черната дъска
Лаборатория CAD/CAM/CAE/NC
Курсове по ПРОГРАМИРАНЕ НА МАШИНИ С ЦПУ
HSM- Високоскоростна обработка върху металорежещи машини
За контакти



Литература / Препоръчителна литература по "Механика" за ЕЕПР

Препоръчителна литература по "Механика" за ЕЕПР
16.01.14 23:07

Автор:доц. д-р инж. Пламен Угринов
1. Писарев А., Ц. Парасков, С. Бъчваров. Курс по теоретична механика, І и ІІ част. София, Техника
2. Тошев Б. Теоретична механика. София, Техника, 1973
3. Бъчваров С., А. Джонджоров, Б. Чешанков, Н.Малинов. Методично ръководство за решаване на задачи по теоретична механика І и ІІ част. София, Техника, 1990.
4. Попов К. Техническа механика. София, Техтика, 1989
5. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. Москва, Высшая школа, 1986
6. Бать М.И., Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. Теоретическая механика в примерах и задачах. Москва, Наука, 1984
7. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М., Наука, 1986
8. ***Ръководство за семинарни упражнения по теоретична механика (статика, кинематика, динамика). 2004 г.
9. Вуков Г. Теоретична механика (статика, кинематика, динамика). Изд. къща при ЛТУ. София, 2004.
10. Вуков Г., Пл. Угринов. Теоретична механика (кратък курс). Изд. "Авангард Прима"- София, 2011.
1. Лазов Л. Съпротивление на материалите. С., Технически университет-София, 2002.
2. Мандичев Г. Съпротивление на материалите. С., Технически университет- София, 1996.
3. Лазов Л., Г. Стойчев. Съпротивление на материалите в примери и задачи І и ІІ част. София, Технически университет, 1998.
4. Кисьов И. Таблици по съпротивление на материалите. С., Техника, 1978.
5. Мандичев Г., К. Веселинов, Д. Димов и др. Съпротивление на материалите. Сборник от задачи и методически указания. С., Техника, 1993.
6. Вуков Г., Пл.Угринов. Съпротивление на материалите. Изд. "Авангард Прима"- София, 2009.
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0719